מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מדיניות הפרטיות

קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו")

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

מדיניות פרטיות

1. כללי

1.1. קסטרו מודל בע"מ, ח"פ 520037649, נמנית עם קבוצת קסטרו-הודיס (המורכבת מקבוצת החברות/המותגים: הודיס בע"מ ("הודיס"), טופ טן אביזרי אופנה בע"מ ("טופ טן"), קרולינה למקה בע"מ ("קרולינה למקה"), פאלו ריטייל בע"מ ("אורבניקה"), אי סי סי אופנה בע"מ ("אקססורייז"), א.ר. קוסמטיקה בוטנית בע"מ ("איב רושה"), טיקיטקה קוסמטיקה בע"מ ("קיקו מילאנו"), ולאדילה אונליין בע"מ ("לאדילה") (להלן יחדיו: "הקבוצה", או בנפרד "קסטרו" או "החברה"). החברה והקבוצה מכבדים את פרטיותם של לקוחותיה, הן בחנויות הקבוצה הפיזיות השונות והן של המשתמשים הנכנסים לאתר המופעל על ידה ובבעלותה – בכתובת https://www.castro.com/ (להלן: "האתר") וכן למשתמשים בשירותים השונים
המוצעים במסגרתו, לרבות חשבוניות דיגיטליות (להלן יחדיו: "המשתמשים" או "המשתמש" ו-"המדיה הדיגיטלית" בהתאמה).
1.2. המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הפרטיות של החברה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.
1.3. המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.
1.4. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. החברה ו/או הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט של החברה. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמת המשתמש לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
1.5. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
1.6. מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

2. מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

3. המקורות באמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש
3.1. מידע שהמשתמש מוסר לחברה בין היתר בקשר עם רכישת מוצרים באתר ובחנויות הפיזיות של החברה והקבוצה;
3.2. מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה באתר;
3.3. כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה (ניוזלטר) או במסגרת קמפיינים ומבצעים;
3.4. כאשר משתמש מצטרף למועדון לקוחות CU;
3.5. באמצעות שימוש באתר, לרבות משלוח קורות חיים.

4. המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש
4.1. שם מלא;
4.2. כתובת;
4.3. טלפון;
4.4. טלפון נייד;
4.5. דוא"ל;
4.6. תאריך לידה;
4.7. טוקן של אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה העסקה;;
4.8. פירוט והיסטוריית רכישות שביצע המשתמש באתר;
4.9. העדפות צרכניות של המשתמש;
4.10. כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר ו/או הרכישה באתר ו/או במסגרת אמצעי המדיה החברתית השונים, כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב (להלן: "אמצעי המדיה החברתית").


5. מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות")?
החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
5.1. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;
5.2. הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות;
5.3. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
5.4. לשם פיתוח ותפעולו של האתר והמדיה הדיגיטלית;
5.5. לשם תחזוקה של האתר והמדיה הדיגיטלית וניטור פעילות המשתמש בהם;
5.6. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;
5.7. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
5.8. לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע לרבות סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;
5.9. לשם ניתוח, מחקר, עריכת סטטיסטיקות ועריכת סקרים בקרב המשתמשים;
5.10. לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם;
5.11. ניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;
5.12. לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;
5.13. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;
5.14. לשם בחינת התאמת מועמד למשרות המפורסמות באתר, פרסום משרות פניות וקבלת קורות חיים;
5.15. לצרכים פנימיים של החברה;
5.16. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
5.17. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
5.18. לשם עמידה בהוראות כל דין.

6. העברה של המידע
6.1. החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות זו.
6.2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
6.3. החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
6.3.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי ייעוץ, פרסום ושיווק, חברות לניהול, גיוס והערכת עובדים ומועמדים לעבודה, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה לרבות שיתופי פעולה עסקיים.
6.3.2. בין החברות בקבוצה (כהגדרתה לעיל).
6.3.3. אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.

6.3.4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

6.3.5. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.
6.3.6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
6.3.7. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
6.3.8. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
6.4. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל. 6.5. בנוסף, נציין כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אשר רוכש באתר מקושרים בתוך מסגרת (IFRAME) ישירות לחברת קרדיט גארד בע"מ ו-BIT [להלן: "החברות הסולקת") לצורך ביצוע התשלום בגין מתן השירותים של החברה. יובהר כי החברה איננה צד לכך. המשתמש אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות באתר של החברות הסולקות בכתובת: https://www.creditguard.co.il/ ו- https://www.bitpay.co.il/he, לפני ביצוע התשלום. כמו כן ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש בכל הקשור לשמירה, אחסון ועיבוד המידע על ידי החברה הסולקת, לרבות אך לא רק במקרים בהם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.
6.6. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.

7. אבטחת מידע
7.1. החברה ו/או הקבוצה נוקטות באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של המידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי ההתקשרות בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו.
7.2. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.


8. הגבלה אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

9. תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.


10. מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.11. Cookies

האתר עושה שימוש ב-Cookies וטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף אודות אופן השימוש ב-Cookies ובטכנולוגיות באתר ניתן לעיין במדיניות ה-Cookies כאן: מדיניות קוקיז12. זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה או לקבוצה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו להלן או באמצעות לשונית "צור קשר" באתר.13. הדין החל וסמכות השיפוט

13.1. התנאים וההוראות במדיניות הפרטיות, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
13.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.


14. שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת, לרבות לשינויים.


15. שונות

15.1. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
15.2. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.


16. יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות כתובת דואר אלקטרוני בכתובת: info@castro.co.il.

מעודכן לחודש מרץ 2023.

סגור
Loading
ל%1