משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית  - משלוח חינם בהזמנה באתר
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
 
* חולצות בי"ס מודפסות יישלחו עד 7 ימי עסקים
** אופניים ניתן לאסוף רק בחנויות קסטרו כשהם מורכבים ומוכנים לנסיעה.

 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר כל פריט שקניתם באתר, בתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח ובצירוף חשבונית, ולקבל תמורתו החזר כספי, זיכוי או פריט חלופי.
לא ניתן להחזיר פריטים עם הדפס בית ספר. 

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות אפיקומן

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "מצא את האפיקומן" בדף הילדים של קסטרו בפייסבוק (להלן: "הפעילות). במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה להלן, יתבקשו הגולשים באתר "קסטרו" (www.castro.com) (להלן: "אתר קסטרו") לגלוש באתר קסטרו ולאתר בין דפי האתר השונים, תמונה שבה מופיע, האפיקומן של קסטרו, העטוף  באריזת "קסטרו גיפט" (להלן: "האפיקומן").

בכל יום פעילות תעלה תמונה שונה לאתר קסטרו (סה"כ 3 ימי פעילות). על הגולשים יהיה לאתר בין דפי האתר את האפיקומן היומי, לצלם את המסך בו מופיע האפיקמון (באמצעות "צילום מסך" במחשב או בטלפון הנייד), להעלות את צילום המסך של האפיקומן כתגובה לפוסט הפעילות בדף קסטרו בפייסבוק ולכתוב בתגובה, במספר מילים, מדוע לדעתו מגיע לו לזכות בזוג כרטיסים להופעה של רמי פורטיס לכל המשפחה.

בכל יום יבחר זוכה אחד אשר יאתר את התמונה עם האפיקומן וישכנע את כי מגיע לו לזכות בפרס.

בכל יום פעילות יזכה משתתף אחד בזוג כרטיסי כניסה להופעה משפחתית של רמי פורטיס, כהגדרתה להלן (סה"כ 3 זוכים בהזמנות זוגיות). הכל כמפורט בתקנון זה להלן;

 1. תקופת הפעילות - הפעילות תתקיים החל מיום 19.4.16 משעה 10:00 ועד חצות, ביום 20.4.16 משעה 10:00 ועד חצות וביום 21.4.16 משעה 10:00 ועד חצות (להלן: "תקופת הפעילות").
 2. תנאי ההשתתפות בפעילות:

2.1       בפעילות יורשו להשתתף רק גולשים בני 16 ומעלה, אשר הינם בעלי חשבון פייסבוק אישי ופעיל, בעלי תמונת פרופיל עדכנית, אשר ימלאו אחר הנחיות הפעילות כמפורט להלן ואשר אישרו כי קראו תקנון זה. רק גולשים אשר עומדים בדרישות כדלקמן יהיו זכאים להשתתף בפעילות (להלן: "משתתף").

2.2       לצורך השתתפות בפעילות וכתנאי לה, יהיה על המשתתפים לשלוח צילום מסך של התמונה היומית עם האפיקומן להעלות כתגובה לפוסט המפורסם בדף הילדים של פייסבוק  ולכתוב במספר משפטים מדוע דווקא לו מגיע לזכות בפרס.

2.3       המשתתף בפעילות מצהיר כי הוא מעל גיל 16 וכי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותו בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותו בפעילות.

2.4       המשתתף מאשר כי ידוע לו כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה ו/או יאמר דברים שיש בהם כדי לפגוע במוניטין קסטרו כאמור.

2.5       למען הסר ספק, אדם אשר לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. הזוכים בפעילות – בין המשתתפים בפעילות אשר יעלו לדף הילדים של קסטרו בפייסבוק צילום מסך של התמונה הנכונה הכוללת את האפיקומן של קסטרו ויספרו מדוע מגיע להם לזכות בפרס, יבחר זוכה יומי. הבחירה תיהיה ע"פ קריטריונים שונים וביניהם מהירות איתור התמונה, מקוריות הנימוק לזכאות בפרס, ניסוח התגובה וכו'.
 2. הודעה בדבר זהות הזוכה בכל יום פעילות תפורסם בדף הפייסבוק ביום למחרת יום הפעילות, בשעה 14:00. קסטרו  תיצור קשר עם הזוכים באמצעות הודעה פרטית בפייסבוק.
 3. הפרסים בפעילות– שלושת הזוכים בתקופת הפעילות יזכו, כל אחד, בכרטיס כניסה זוגי להופעה של רמי פורטיס למשפחות שתתקיים במועדון הזאפה בת"א, ביום 28.4.16 בשעה 15:00 (להלן: ו"הפרס "). הפרס יחולק לזוכים אשר ניתן יהיה לאתרם באמצעות פרטי ההתקשרות בפייסבוק. הכרטיסים יחכו לזוכים בקופת מועדון הזאפה ביום ההופעה.
 4. במקרה בו לא ניתן היה להעביר לידי זוכה את הפרס עד ליום 24.4.16 עקב מסירת פרטי התקשרות שגויים/חלקיים מצד הזוכה וכיוב') או במקרה בו הודיע הזוכה כי איננו יכול לממש את הפרס (היינו, להגיע להופעה) כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. כמו כן, במקרה בו הזוכה לא מימש את הפרס, היינו, לא התייצב להופעה, וזאת מכל סיבה שהיא, כי אז לא תחול על קסטרו כל אחריות כלפי הזוכה ו/או מי מטעמו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו בקשר עם אי מימוש הפרס בפועל.
 6. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף. הפרס הינו אישי לזוכים בלבד ואיננו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 7. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתו של משתתף בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס ו/או במקרה של חשש בדבר התחזות לאחר ו/או מכל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו.
 8. כל משתתף בפעילות מאשר כי לא יעשה כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק כפול ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלו ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתו מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס.
 9. המשתתף בתחרות מאשר כי לא תהא לו טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
 10. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מהשתתפות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות התקנון.
 11. למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 12. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתף בפעילות ו/או למי מטעמו בכל הקשור בפעילות זו. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 13. קסטרו אינה מתחייבת לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של אתר קסטרו ו/או אתר פייסבוק, לרבות דף קסטרו בפייסבוק ולא תהיה אחראית במקרה של תקלה באתר ו/או בדף כאמור, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות ו/או לחשוף את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.
 14. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו למשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של קסטרו, נציגיה או מי מטעמם.
 15. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 16. הפעילות מיועדת באופן שווה לגברים ולנשים ועל כן בכל מקום בתקנון זה אשר הפנייה מנוסחת בלשון זכר, יראו את הפניה כמופנית אל גברים ונשים גם יחד.
 17. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE