משלוח תוך 3 ימי עסקים לכל יעד שתבחר:

ניתן לבחור בין אפשרויות השילוח הבאות:

שליח עד הבית/לעבודה  -
משלוח חינם
- בקניה מעל 99 ₪
איסוף עצמי מכל חנויות קסטרו - חינם
*חולצות בי"ס מודפסות יישלחו תוך שבעה ימי עסקים ולא ניתן להחזירן.
 

החזר כספי מלא תוך 14 יום!

ניתן להחזיר פריטים בכל חנות קסטרו.

לפרטים נוספים >>

משלוח אל:Flag of US

שלום

לקופה

תקנון פעילות "Summer Couples"

חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") יצאה בפעילות "Summer Couples" (להלן: "הפעילות). במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה להלן, תינתן האפשרות לזוגות גולשים (גברים ו/או נשים), מעל גיל 16, להגיש מועמדות באמצעות דף "קסטרו" באתר פייסבוק (www.facebook.com) (להלן: "אתר הפייסבוק" או ה"אתר") להשתתפות בצילומים כזוג להפקת אופנה של קסטרו (להלן: "הפקת אופנה"), באמצעות צירוף תמונה בה מצולם הזוג יחדיו מכף רגל ועד ראש (להלן: "התמונה"). מבין זוגות הגולשים אשר ישתתפו בפעילות, ייבחרו 10 (עשרה) זוגות זוכים על ידי ועדת הבחירה, כהגדרתה להלן, הכל כמפורט בתקנון זה להלן.

 1. ההרשמה לפעילות תחל ביום 7.5.2014 בשעה 16:00 ותסתיים ביום 17.5.2014  בשעה 24:00 (להלן: "תקופת ההרשמה לפעילות").
 2. במהלך תקופת ההרשמה לפעילות יהיה רשאי כל זוג גולשים, מעל גיל 16, למלא טופס הגשת מועמדות להשתתפות בצילומים כזוג להפקת אופנה של קסטרו (להלן: "טופס ההרשמה") בצירוף תמונתם המשותפת, כהגדרתה לעיל. טופס ההרשמה כאמור יהיה זמין באתר הפייסבוק.
 3. בפעילות יורשו להשתתף רק זוגות גולשים (גברים ו/או נשים), אשר כל אחד מהם בגיל 16 ומעלה, בעל חשבון פייסבוק אישי ופעיל, בעל תמונת פרופיל עדכנית, בעל פרטי התקשרות פעילים ומעודכנים ואשר אישר כי קרא תקנון זה. זוגות הגולשים העונים, כל אחד מהם, על כל הדרישות כאמור, רשאים להגיש מועמדותם להשתתפות בהפקת האופנה שתפיק קסטרו, באמצעות צירוף התמונה, כהגדרתה לעיל, בהתאם להוראות תקנון זה. זוג גולשים המשתתפים בפעילות מאשרים בזאת כי קראו תקנון זה ומאשרים כי התמונה שהעלו הינה תמונתם שלהם והם אשר מצולמים בה. למען הסר ספק, רק זוגות הגולשים אשר עומדים בכל הדרישות כדלקמן יהיו זכאים להשתתף בפעילות (להלן: "זוג המשתתפים" ו"המשתתף", לפי העניין).
 4. ההשתתפות בפעילות הינה לזוגות בלבד (ולא יחידים/קבוצות) ועל כן בתמונות יצולמו זוג המשתתפים יחדיו.
 5. לצורך השתתפות בפעילות וכתנאי לה, ימסרו זוג המשתתפים בפעילות את פרטיהם האישיים במקום המיועד לכך באתר ובטופס ההרשמה. מובהר כי הפרטים הנדרשים הינם, לכל הפחות, כדלקמן: שם ושם משפחה, שנת לידה, כתובת אי מייל עדכנית ופעילה ומספר טלפון ליצירת קשר. מובהר כי מסירת הפרטים האמורים הינה תנאי יסודי להשתתפות בפעילות, זאת על מנת שניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכים בפעילות, כהגדרתם להלן.
 6. היה ולפחות אחד מזוג המשתתפים אינו עונה על התנאים להשתתפות בפעילות לפי תקנון זה- ההשתתפות בפעילות אסורה על זוג משתתפים זה, ולמען הסר ספק, לא יהיו זכאים להיבחר כזוכים בפעילות, כהגדרתם להלן.
 7. זוג המשתתפים בפעילות מצהירים כי שניהם בני 16 ומעלה, וכי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להשתתפותם בפעילות לפי הוראות תקנון זה, וכי לא קיים כל הסכם או תנאי אחר הסותר את אפשרות השתתפותם בפעילות.
 8. זוג המשתתפים מאשרים כי ידוע להם כי לקסטרו מוניטין בתחום פעילותה וכי עליהם להימנע מכל פגיעה במוניטין של קסטרו ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קסטרו בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייבים זוג המשתתפים כי לא יפעלו בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של קסטרו כאמור.
 9. למען הסר ספק, זוג אשר מי מהם לא עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה – לא יהיו זכאים להשתתף בפעילות. בעצם השתתפותם בפעילות מאשרים זוג המשתתפים כי הם עומדים בתנאים המפורטים בתקנון זה.
 10. תמונתם ופנייתם של זוג משתתפים, אשר יעמדו בקריטריונים דלעיל ואשר הועלו לאתר, יועמדו לבחירת ועדת הבחירה כהגדרתה להלן.
 11. מבין כל זוגות המשתתפים בפעילות, אשר מילאו טופס הרשמה במלואו וצירפו תמונה כנדרש, תבחר ועדה אשר תמונה על ידי קסטרו ("ועדת הבחירה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי, 10 (עשרה) זוגות זוכים, אשר יזכו להשתתף ביום צילומים כזוג להפקת אופנה של קסטרו (להלן: "הזוכים" ו-"הפרס", בהתאמה).
 12. מובהר כי הזוכים יבחרו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת הבחירה ובהתבסס על שיקולים שונים ולרבות אך לא רק, מקוריות, יצירתיות, הומור, איכות התמונה וכיוצא בזה.
 13. בחירת הזוכים על ידי ועדת הבחירה והודעה על זהות הזוכים תפורסם באתר הפייסבוק ביום 21.5.2014 בשעה 16:00. הצילומים להפקת האופנה יתקיימו בחודש מאי או יוני 2014 בתל אביב (להלן: "יום הצילומים").
 14. למען הסר ספק, הודעה על זכייתם של הזוכים וכן, מועד וזמן מדויק של יום הצילומים ימסרו על ידי קסטרו לזוגות הזוכים באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרו בטופס ההרשמה.
 15. כל אחד מבין הזוכים מאשר ומתחייב להגיע ליום הצילומים של הפקת האופנה, במועדים ובזמנים שימסרו לו על ידי קסטרו.
 16. מובהר כי במידה ומי מהזוכים הינו קטין (מתחת לגיל 18) (להלן: "הזוכה הקטין"), מתחייב הזוכה הקטין, זאת כתנאי יסודי להשתתפותו בהפקת האופנה, להגיע ליום הצילומים בליווי שני הוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים. מבלי לגרוע מן האמור, מתחייב הזוכה הקטין להמציא לקסטרו, לבקשת קסטרו, אישור חתום על ידי שני הוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים בצירוף צילום ת.ז. שלהם, בנוסח שיהיה מקובל על קסטרו, המתיר לזוכה הקטין להשתתף בפעילות, ביום הצילומים להפקת האופנה ובכל המשתמע מכך על פי תקנון זה. למען הסר ספק, ללא הצגת אישור כנדרש לא תתאפשר השתתפותו של הזוכה בהפקת האופנה.
 17. זוכה אשר הוזמן ליום צילומים, ואשר הינו חתום בסוכנות דוגמנות ו/או ייצוג מכל סוג שהוא, מתחייב להגיע ליום הצילומים עם מסמך חתום על ידי הסוכנות בה הוא חתום המוותר על כל דרישה כספית מאת הסוכנות בגין השתתפותו של הזוכה בצילומים. למען הסר ספק, ללא הצגת אישור כנדרש לא תתאפשר השתתפותו של הזוכה בהפקת האופנה.
 18. פרט לאמור לעיל, בתום יום הצילומים, יזכה כל אחד מהזוכים לקבל במתנה, סט פרטי הלבוש אותו לבש הזוכה במהלך יום הצילומים (להלן: "הפרס הנוסף"). מובהר כי הפרס הנוסף אינו כולל פריטי נעליים ואקססוריז. הפרס והפרס הנוסף ייקראו להלן וביחד: "הפרסים".
 19. מובהר כי הזוכים לא ייחשבו בכל דרך שהיא כעובדים של קסטרו והם מוותרים על כל טענה בנוגע לקיומם של יחסי עובד-מעביד בינם ובין קסטרו. הזוכים מאשרים כי הובהר להם כי הצהרתם זו היוותה בסיס להסכמת קסטרו לזכייתם וכי לולא הצהרתם זו לא היו זוכים בפרסים.
 20. הפרסים יחולקו לזוכים בתנאי שניתן יהיה ליצור עימם קשר באמצעות פרטיהם בטופס ההרשמה. במקרה בו לא ניתן יהיה לאתר ו/או ליצור קשר עם זוכה בפעילות כי אז תהיה קסטרו רשאית לבטל את הזכייה. קסטרו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בפרס שלא חולק בפועל, מכל סיבה שהיא, כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 21. קסטרו שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את זכייתם של זוג משתתפים בפרס כאמור במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותו של מי מבין זוג הזוכים לפרס ו/או במקרה בו ישנו חשד/חשש לגבי גילו של המשתתף ו/או במקרה בו התייצב המשתתף להפקת האופנה ללא ליווי הוריו / אפוטרופסיו ו/או במקרה בו נדרש המשתתף להצגת אישור כלשהו בכתב אך לא עשה כן כנדרש ו/או מכל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים ו/או לממשם;
 22. כמו כן, במקרה בו הזוכים לא מימשו את הפרס, היינו, לא התייצבו להפקת האופנה על אף שפרטי יום הצילומים נמסרו לידיעתו, וזאת מכל סיבה שהיא, כי אז לא תחול על קסטרו כל אחריות כלפי הזוכים ו/או מי מטעמם ולא תהיינה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו בקשר עם אי מימוש הפרסים בפועל.
 23. הזוכים אינם רשאים להמיר את הפרסים בכסף ו/או בשווה כסף.
 24. הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.
 25. כל זוג משתתפים בפעילות מאשרים כי לא יעשו כל פעולה המהווה זיוף התוצאות ו/או התחזות לאדם אחר ו/או שימוש בחשבון פייסבוק כפול ו/או שימוש בחשבון פייסבוק שאינו שלהם ו/או כל פעולה אחרת שמטרתה הטיית תוצאות הפעילות וכל פעולה כאמור תהווה עילה לפסילתם מהאפשרות להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרסים. כמו כן, זוג המשתתפים בפעילות מאשרים כי לא תהיינה להם טענה כלפי קסטרו בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין או כל עוולה מסחרית אחרת ואו כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מהשתתפותם בפעילות.
 26. זוג המשתתפים בפעילות מאשרים כי ידוע להם כי כתנאי לפרסום תמונותיהם מיום הצילומים באמצעי תקשורת, רשאית קסטרו לדרוש ממי מהם הצגת אישור רפואי תקף בדבר BMI תקין בהתאם להוראות חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, תשע"ב-2012.
 27. קסטרו ו/או מי מעובדיה ו/או מי מעובדי קבוצת קסטרו אינם אחראים בשום דרך שהיא לפעולתו התקינה ו/או הרציפה של אתר פייסבוק ו/או של אתר קסטרו ולא יהיו אחראים במקרה של תקלה באתרים, לרבות במקרה בו לא ניתן יהיה להגיש טופס הרשמה ו/או להעלות תמונות ו/או לפרסם את שמות הזוכים כתוצאה מתקלה כאמור.
 28. כל אחד מזוג המשתתפים בפעילות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקסטרו את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתמונה ו/או בתמונות שיצולמו במסגרת הפקת האופנה. כל אחד מזוגות הזוכים מאשר ומתחייב כי קסטרו תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונותיו במסגרת כל פרסום ו/או תקשור של קסטרו ו/או של הפעילות ו/או של הפקת האופנה שתקיים קסטרו, בכל אמצעי התקשורת (לרבות, אך לא רק, טלוויזיה, דפוס, אתר האינטרנט של החברה, רשתות חברתיות, שילוט חוצות, פרסום בסלולר, פרסום בחנויות קסטרו, פעילויות יח"צ, שימוש בארכיון החברה, שימוש על משאיות החברה וכו'), וללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, זוגות המשתתפים בפעילות מאשרים כי הם מודעים לכך כי משעה שתועלה תמונתם לאחד מאמצעי התקשורת כאמור, היא תהיה חשופה לציבור, על כל המשתמע מכך, וזוגות המשתתפים מאשרים כי לקחו זאת בחשבון בהחלטתם להשתתף בפעילות. למען הסר ספק, קסטרו הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר לתוכן התמונות, עיצובן, בחירת פרטי הלבוש שילבשו המשתתפים בהפקת האופנה וכל נושא אחר בקשר עם התמונות והיא תהיה זכאית להחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באילו תמונות יעשה על ידה שימוש (ככל ויעשה) ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קסטרו בקשר לכך.
 29. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות השימוש לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות שימוש אלו.
 30. הוראות התקנון מסדירות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והן ממצות את זכויות וחובות הצדדים. אם האמור בהוראות אלו אינו מקובל על ידי מי מבין זוג המשתתפים, הנכם מתבקשים להימנע מהשתתפות.
 31. למרות האמור בסעיף ‏1 לעיל, קסטרו רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי קסטרו ו/או כל צד שלישי אחר בגין ההחלטות כאמור.
 32. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות המשתתף בלבד. קסטרו ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר עם הפעילות, לא יהיו אחראי לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף, לרבות כל הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועגמת נפש), אשר יגרמו למשתתף בפעילות ו/או למי מטעמו בכל הקשור בפעילות זו. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 33. הוראות תקנון זה ממצות את אחריותה ומחויבותה של קסטרו ומבטלות כל מצג או הבטחה, שניתנו לזוגות המשתתפים בפעילות בדרך אחרת, לרבות על ידי עובדיה של החברה, נציגיה או מי מטעמה.
 34. מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של פעילות זו כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בפעילות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.
 35. הפעילות מיועדת באופן שווה למשתתפים גברים ונשים גם יחד ועל כן בכל מקום בתקנון זה אשר הפנייה מנוסחת בלשון זכר, יראו את הפניה כמופנית אל גברים ונשים גם יחד.
 36. על הוראות התקנון אלו ועל כל הקשור בפעילות והנובע ממנה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון זה ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

הירשמו לניוזלטר של קסטרו
הצטרפו למועדון החברים של קסטרו
בואו להכיר אותנו:
MAGAZINE MOBILE  PINTEREST INSTAGRAM YOUTUBE